Енергиен скрининг


 Енергийният скрининг показва  блокажи в рамките на нормалният обхват, кога тялото се опитва да се регулира обратно към нормата                                                                                                                                                       /    •пациента има големи трудности с елиминирането на токсините                                                                  •склонност към алегии
Според  вида установеност може да се прецени дали  причината е  геопатичен стрес, тежка интоксикация, ваксинна повреда или се дължи на алергии.