Тест за поносимост към основни групи Е-та


Хранителните добавки са вещества с изкуствен или естествен произход, които обикновено не се използват самостоятелно като храна, а се добавят по технологични съображения към храните при производството, обработката, опаковането, транспорта или съхранението им и остават като техни съставки, дори и в променена форма. Съществуват няколко групи добавки:
оцветители, антиоксиданти, емулгатори, стабилизатори, овкусители, подсладители, киселинни регулатори и т.н.
За класификацията на хранителните добавки, а едновременно с това за осведомяване на потребителите в Европа е въведена система за класификация на добавките – всяка от тях има уникален номер, започващ с буквата Е (съкратено от Европа) и съдържащ допълнително няколко цифри – например Е330.
Макар да са удобрени от ТЕС, добавките не винаги са безопасни. Всъщност, съвсем малък брой от тях могат да бъдат окачествени като напълно безопасни. Някои адитиви може да предизвикат алергични реакции, астматични пристъпи, хиперактивност при децата и редица други здравословни проблеми. Не са малко и добавките, считани за канцерогени.

ОЦВЕТИТЕЛИ от (Е 100 – Е 181)

Е 102
Е 104
Е 110
Е 120
Е 122
Е 123
Е 124
Е 127
Е 131
Е 132
Е 142
Е 150
E 151
Е 153
Е 162
Е 171
Е 173

КОНСЕРВАНТИ от (Е 200 – Е 290)

Е 200
Е 202
Е 210
E 211
Е 212
Е 214
Е 216
Е 218
Е 221
Е 222
Е 223
E 224
Е 230
Е 231
E 236
Е 239
E 251
E 252
Е 270
E 280
E 281

КИСЕЛИНИ, АНТИОКСИДАНТИ, МИНЕРАЛНИ СОЛИ от (Е 296 – Е 385)

Е 310
Е 311
Е 312
Е 320
Е 321
Е 322

РАСТИТЕЛНИ СМОЛИ, ЕМУЛГАТОРИ, СТАБИЛИЗАТОРИ (Е 400 – Е 495)

Е 406
Е 407
Е 410
Е 414
Е 420
Е 421
Е 422
E 440а
E 450 (b,c)

МИНЕРАЛНИ СОЛИ, ОМЕКОТИТЕЛИ от (Е 500 – Е 585)

E 535
E 536

ОВКУСИТЕЛИ от (Е 620 – Е 640)

Е 621
Е 622
Е 623
Е 627
E640
E641

СМЕСИТЕЛИ от (Е 900 – Е 1520)

Е 905
Е 924
Е 951
Е 952
Е 954