Квантов анализ


Био анализаторът интегрира в себе си информатика, електроника, електро инженерство и други съвременни науки.
Апаратът „Биоанализатор“ е електронно устройство за компютърен преглед на здравното състояние на човешкия организъм.
Биоскенерът използва научните постижения в електронната техника, за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този анализ, дава моментна снимка на здравния статус на организма и проблемните зони.
Чрез сензорния проводник на биоанализатора, в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от 245 показателя за Вашето здраве.
Дори да има единични клетки с патологични промени, квантовият анализатор може да успее да улови промените на тези клетки. Получавайки тази информация, бихте могли своевременно да се обърнете към специалист медик, който да назначи съответните изследвания, на база на които да бъде прогнозирана потенциална опасност от евентуално бъдещо заболяване, като по този начин получавате възможност за предприемане на навременни превантивни мерки.
Магнитно резонансния метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.
Резултатите от диагностиката с биоскенера излизат директно на български език, преводът е адаптиран към Европейската медицинска терминология и е съобразен с характеристиките на параметрите, представени от физиологична и клинична гледна точка.
Биоскенерът показва 38 подробни отчета (35 за мъж/35 за жена) с общо над 245 различни резултата от диагностиката, плюс обобщен пълен и обобщен кратък отчет на здръвословното състояние на пациента.
Показатели, изследвани с биоанализатора:
1. Сърдечно-съдови и мозъчно-съдови
2. Функция на стомашно-чревния тракт
3. Чернодробна функция
4. Функция на жлъчния мехур
5. Функция на панкреаса
6. Бъбречна функция
7. Белодробна функция
8. Функция на Мозъчните нерви
9. Заболяване на костите
10. Минерална плътност на костите
11. Ревматоидни костни заболявания
12. Кръвна захар
13. Основни физически качества
14. Токсини в организма
15. Витамини и микроелементи
16. Сексуалната функция на мъжа
17. Простатa
18. Гинекология
19. Кожа
20. Ендокринна система
21.Имунна система
23. Витамини
24.Аминокиселини
25. Тежки метали
27. Функции на очите
28. Затлъстяване
29.   Показатели за костен растеж
30.   Коензими
31. Сперматозоиди и сперма
32. Менструален цикъл
33. Канали и разклонения
34. Пулс на сърцето и мозъка
35. Липиди в кръвта
36. Колаген
 37. Функции на дебелото черво
99. Компоненти на човешкото тяло
Два часа преди изследването не трябва да се употребяват храна или кафе и никакви медикаменти поне 2 дни преди теста. Препшоръчително е да се пие вода.
 Противопоказания:
1. По време на месечен цикъл;

2. При наличие на метални пластини в тялото;
3. При наличие на пейсмейкър.
При желание може да се изготви индивидуална програма с хранителни добавки!